Infermeria

Molta gent coneix algunes de les les tasques que realitza una infermera: administrar medicació, fer cures… però la majoria d’aquestes tasques conegudes son en realitat tasques delegades de la medicina.

Les tasques pròpies d’infermeria inclouen la cura de tots els aspectes de salut de la persona i la comunitat.

 

El model conceptual de Virginia Henderson es basa en l’atenció a 14 necessitats bàsiques de salut:

 

Respirar – Menjar i beure – Eliminar – Moure’s i mantenir una postura adequada – Dormir i reposar – Vestir-se i desvestir-se – Mantenir la temperatura del cos dins dels límits normals – Estar net i polit i protegir els seus teguments – Evitar perills – Comunicar-se amb el seu entorn – Actuar segons les seves creences i  els seus valors – Ocupar-se de la seva pròpia realització – Esbargir-se – Aprendre

 

 
Funcions d’infermeria segons diferents teories i models:

Iyer: La infermeria posseeix un cos propi de coneixement, basat en la teoria científica i centrat en la salut i benestar de l’usuari. Es preocupa dels aspectes psicològics, espirituals, socials i físics de les persones. Tanmateix és un art que implica la cura dels pacients durant la malaltia i el seu ajut per assolir un potencial de salut màxim al llarg del seu cicle vital.

Roy: Parteix de què els éssers humans son éssers biopsicosocials que viuen dins un entorn que junt amb la personalitat influeix en l’ésser humà, de manera que aquest pot desenvolupar diferents formes adaptatives; si les respostes fossin ineficaces, requeririen l’atenció infermera.

Hall: ajudar els individus i grups (família/comunitat) a funcionar de forma òptima en qualsevol estat de salut en què es trobin.

Extret i traduït de:

PACHECO, E. “Administración de los servicios de enfermería “Ed. Síntesis. Madrid. 1995. ISBN 84-7738-339-1.