Gestalt

La teràpia Gestalt és una teràpia humanista basada en la capacitat d’autorregulació de l’ésser humà per aconseguir el seu equilibri. És una teràpia holística que té en compte els aspectes corporal, emocional, cognitiu i espiritual de la persona, així com les seves relacions.

En què es basa:

En l’atenció a l’Aquí i ara i en l’Adonar-se’n com a manera de prendre contacte amb la realitat i consciència del que em passa en cada moment.

En prendre responsabilitat del que soc i del que faig, sento o penso.

Què busca:

Augmentar la capacitat d’autoconeixement per millorar la qualitat de vida i aconseguir l’expressió genuïna de qui som desenvolupant tot el nostre potencial, aconseguint l’equilibri entre el que penso, sento i faig.

Ser espontani, creatiu i fluid en la relació amb si mateix i amb l’altre. 

A qui va dirigida?

Dirigida tant a persones que es troben en alguna situació de conflicte, dificultat o insatisfacció a la seva vida, com a aquelles que desitgen un procés de canvi i transformació i un major coneixement de sí mateixes. 

Més informació