Reiki i Flors de Bach

Tant el Reiki com les Flors de Bach son teràpies energètiques.
Es poden aplicar independentment, en sessions esporàdiques, o bé dins el procés de Teràpia Gestalt.
Principalment resulten d’ajuda en moments en què la persona sent que necessita “parar”, centrar-se i entrar en contacte amb sí mateixa. A vegades quan hi ha molta càrrega emocional, o quan se sent bloquejada en algun aspecte i necessita fer un canvi o obrir nous punts de vista.

Practitioner en Flors de Bach per l’Institut Edward Bach i Mestra de Reiki.

Ofereixo tant sessions de Reiki com iniciacions als diferents nivells de Reiki mètode Usui.

 

Més informació sobre les Flors de Bach